Sunday, September 4, 2011

Hallo Kosmos 60

Täna mõne tunni pärast on Raadio 2-s kuuekümnes Ingrid Peegi toimetatud ja juhitud saade Hallo Kosmos, kus kõnelen saamidest ja šamaanidest. Mõned nädalad tagasi pidasin oma kuuekümnendat sünnipäeva, nii kõlab see saatega kenasti kokku, nagu kõnetaksin Kosmost 60 eluaasta täitumisel. Kuulasin enne saate salvestust ka eelmise pühapäeva saadet õpetaja Toomas Pauliga, kus ta avab Kosmose mõiste - sõna on pärit Kreekast, kus ta tähendab ilu, korda ja kooskõla. Samast sõnatüvest on tulnud ka sõna kosmeetika.
Nii olen siis kõnetamas ilu, korda ja tasakaalu. Seda kõike leidub ohtralt saamlaste maailmapildis. Eelmisel nädalal Saamimaal kohtusin taas ammuste tuttavatega, kes jutu käigus meenutasid oma lapsepõlves vanemailt kuuldud õpetusi. Kui päike on õhtul loodekaarde jõudnud, lähevad maa ja ilm magama ning neid ei tohi enam häirida töötegemise või kära tegemisega kuni päikese jõudmiseni idakaarde.
Kord oli üks vana mees tööga kimpu jäänud, nii et päike enne loodes oli kui tema oma tööga valmis jõudis. Meelepahaga sajatas ta tööd, maad ja päikest. Kui ta koju jõudis, hakkas tal silm valutama. Ta kurtis häda naisele ja kõneles ka oma vihasööstust ja sajatamisest päevalõpul. Naine käskis tal kohe hommikul samasse kohta minna ning Maa käest andeks paluda. Nõnda mees ka tegi ja kohe kadus ka silmahäda.
Taolisi lugusid leidub Saamimaalt hulganisti. Rõõmus ja rahumeelne koosolemine maa ja maastikega takerdub tänapäeval siiski tihtilugu kokkupõrgetes hoopis teistsuguse maailmakäsitlusega, kus maastikuilul enam eriti kohta pole. Paraku viib see lõpuks ka ilu ja tasakaalu kadumiseni meis endis ja meie ümber.
Head kuulamist! Saateid saab ka hiljem veebist järelkuulata.