Saturday, January 24, 2009

Keelest

Keelefoorumit avades kõneles president Toomas Hendrik Ilves meie keele sõnavara nappusest. Kui ta kord tahtis tsiteerida USA riigimehe ütlust, kes oli tülpinud asjast, mille nimi on inglise keeles politics ja kes pigem tegeleks asjaga, mille nimi on inglise keeles policy, siis jäi tsitaat tõlkimata, sest mõlema vastanduva väljendi tõlkevaste on eesti keeles poliitika.
Järele mõeldes pole tõlkimine siiski võimatu. Tuleb vaid minna samm sügavamale ja laensõna poliitika asemele leida omakeelne sõna. Poliitika üldisem tähendus on võim. Sellel tasandil on lihtsam leida omakeelseid vasteid. Nii võib politics vasteks sobida ‘võimutsemine’ ja policy vasteks ‘võimaldamine’.
Selline võõrsõnade tõlkimine teeb sageli arusaamise ja ka mõtlemise lihtsamaks ning selgemaks. Poliitikud on võimumehed ja võimunaised, kelle kätte on rahvas usaldanud valimiste kaudu võimu. Seda võimu saavad nad kasutada nii võimutsemiseks kui võimaldamiseks. Muidugi loodavad valijad pigem võimaluste loomist kui võimutsemist.

2 comments:

Tatsutahime said...

Tore sissekanne! Aga... Poliitika tähendab ju ka võimu omandamise, mitte ainult kasutamise strateegiaid, seda tähendust "võimutsemine" edasi ei anna.

Seni on olnud lahendus, et politics=poliitika ja policy=poliitikad. Aga ega see on ka probleemne. Kuni kirjalikult tõlkida, saab alati originaalkeelse sõna juurde panna, aga suuliselt sünkrooni/konsekutiivi tehes on muidugi keeruline.

Mart Jüssi said...

Kui toimuvat tähelepanelikult vaadata selgub, et enim on ikkagi tegelemine võimlemisega. Ikka sõnast võim.See on selline usin vehkimine nii, et selg märg. Vehkijal muidugi muskel kasvab kuid pealtvaatajatel pole sest suurt sooja ega võhma, sest eks ta enam teenib võimlejate soovi endale sisendada, et tegevus käib täie hooga.