Wednesday, February 11, 2009

Saami tarkus

Leidsin saami rahvuspüha tähistamise õhtuks ette valmistades ühelt vanalt laululehelt August Gailiti 1942. aastal "Ekke Mooris" kirjutatud read, mis hästi kattuvad Karl-Henrik Robert'i mõtetega.

Vana saam Uutsö:
Kuidas teie kõik, kes te tulete lõunast ja suurtest linnadest, olete kahtlustusist näritud nagu puukoor tõukudest. Teil on vaid üks soov ja iha: kõike vallutada ja kõike hävitada. Teie sõidate kummalistel sõidukitel, millede ees pole põtra ega hobust, teie tungite pühadele paikadele, rajate maanteid, ohjeldate koski ning puurite mägede südameid läbi, et saada vaske, rauda ja sütt.


Oleme teie rahutusest põgenenud Jäämere kallastele, kuhu peame meie nüüd minema? Voogudesse? Meie mäed on söödud nagu riie koidest, meie metsad on täis teie maanteid, meie tundrad muutuvad sama rahutuks nagu teie ise.

Kuid mida teete teie siis, kui mägede südamed on läbi puuritud, kui kõik tundrad on teie teedega täis külvatud, kui jõed teie paisude tõttu kuivavad ning on tühjad forellidest ja lõhedest? Mida teete teie siis, istudes tühjade mägede, jõgede ja metsade ees? Võib-olla leiate, et teie hingedki on läbi puuritud ning et nad on sama lootusetult tühjad? Kuhu ruttate, mida püüate, mis ohjeldamatu nälg see nüüd on, mis teid edasi kihutab?

Teie ei ela enam ise, teie eest elavad masinad. Mitte teie ei valitse neid, vaid masinad teid. Võib-olla on neil siiski puhtam ja siiram hing, sest nad on tulnud maakidena mägede neitsilikust rüpest, neid on head haldjad aastatuhandete jooksul kokku kandnud – võib-olla on nad teist isegi õilsamad? ...

August Gailit „Ekke Moor“, 1942

Kolmapäeval, 11. veebruaril kell 18.00
Vanalinna Muusikamajas (Tallinn, Uus 16c)

SAAMI ÕHTU

Tähistame saami rahvuspüha (6.02)

Reisist põhja-saamide juurde pajatab Mikk Sarv.
Filmikatkendid ja laulud.

Õhtut toetab Kuninglik Norra Suursaatkond.

TERE TULEMAST! BURESBOAHTIN!

No comments: